Gói A truyền hình An Viên – Mobi TV với 72 kênh truyền hình hấp dẫn